Diamantová – situácia – prehľad nehnuteľností
Alice A1 Bella B1 Alice A2 Bella B2 Alice A3 Alice A4 Bella B3 Bella B4 Alice A5 Bella B5 Bella B6

Alice A1

Označenie: SO201

STATUS: PREDANÝ

Výmera pozemku: 602 m2
Úžitková rozloha: 179,62 m2
Plocha terasy: 27,72 m2

Bella B1

Označenie: SO202

STATUS: REZERVOVANÝ

Výmera pozemku: 601 m2
Úžitková rozloha: 204,84 m2
Plocha terasy: 38,38 m2

Alice A2

Označenie: SO203

STATUS: VOĽNÝ

Výmera pozemku: 601 m2
Úžitková rozloha: 179,62 m2
Plocha terasy: 27,72 m2

Bella B2

Označenie: SO204

STATUS: PREDANÝ

Výmera pozemku: 601 m2
Úžitková rozloha: 204,84 m2
Plocha terasy: 38,38 m2

Alice A3

Označenie: SO205

STATUS: VOĽNÝ

Výmera pozemku: 601 m2
Úžitková rozloha: 179,62 m2
Plocha terasy: 27,72 m2

Alice A4

Označenie: SO206

STATUS: VOĽNÝ

Výmera pozemku: 601 m2
Úžitková rozloha: 179,62 m2
Plocha terasy: 27,72 m2

Bella B3

Označenie: SO207

STATUS: PREDANÝ

Výmera pozemku: 600 m2
Úžitková rozloha: 204,84 m2
Plocha terasy: 38,38 m2

Bella B4

Označenie: SO208

STATUS: PREDANÝ

Výmera pozemku: 600 m2
Úžitková rozloha: 204,84 m2
Plocha terasy: 38,38 m2

Alice A5

Označenie: SO209

STATUS: PREDANÝ

Výmera pozemku: 602 m2
Úžitková rozloha: 179,62 m2
Plocha terasy: 27,72 m2

Bella B5

Označenie: SO211

STATUS: REZERVOVANÝ

Výmera pozemku: 759 m2
Úžitková rozloha: 204,84 m2
Plocha terasy: 38,38 m2

Bella B6

Označenie: SO210

STATUS: VOĽNÝ

Výmera pozemku: 602 m2
Úžitková rozloha: 204,84 m2
Plocha terasy: 38,38 m2